POSUMOWANIE ILOŚCI ODDANEJ KRWI W 2017R

W ROKU 2017 UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ  135,650 ML PEŁNEJ KRWI NA 11 AKCJACH KRWIODAWSTWA. DZIĘKUJEMY SERDECZIE WSZYSTKI UCZASNIKOM NASZYCH AKCJI