Coroczne spotkanie Wigilijne Fundacji Kibicujemy Życiu

Jak co roku na spotakaniu Wigilijnym mieliśmy zaszczyt gościć współpracujących z naszą Fundacją Polski Czerwony Krzyż, Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. Dziękujemy za przybycie przedstawicielom tych organizacji a także przyjacielom Fundacji którzy od wielu lat wspierają i działają w szczytnym celu.